Kalite, Güven, Müşteri Memnuniyeti

Özerkılıç Makine Sanayi 1989 yılından günümüze kadar ağaç işleme fabrikalarında kullanılan makine imalatında faaliyet göstermektedir. Geçen bu zaman içerisinde yapılan işlerin sıkı takipçisi olarak aralıksız müşterilerle irtibat kurarak bu alanda iyi bir yere geldiğimizi gördük. Yapılan ihraacatlarımız bununla sınırlı kalmadığımızın göstergesidir. İhraacat yapılan ülkeler arasında Rusya, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, Makedonya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbeycan, Afrika ve Arnavutluk yer almaktadır. Özerkılıç Makine olarak sadece makine imalatı yapmakla sınırlı kalmayarak müşterilerimizin isteği doğrultusunda gereken proje çizimlerini makinelerin yerleşim konusunda sorunlarınıda çözmekte yardımcı oluyoruz. Son yıllarda makinelerde kullandığımız elektronik cihazlarla müşterilerimizin daha hızlı ve ölçülü çalışmasında kolaylık sağlıyoruz.

Özerkılıç Makine Sanayi (Özerkılıç Machinery Industry), has been manufacturing machinery used in vehicle processing factories from 1989 to our day. In the course of time we saw that by strictly tracking our work and services after their completion and constantly staying in contact with our customers, we reached a successful point in our field. Our exports indicate that we always aim for higher success and potential. Russia, Romania, Bulgaria, Yugoslavia, Macedonia, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Africa and Albania are among the countries to which we export our products. As Özerkılıç Makine, we not only manufacture machinery but also conduct the necessary project drawings in accordance with our customer’s requests and help them solve their problems about positioning the machinery. Lately, with the electronic devices we use in our machinery, we allow our customers to work faster and more calibrated.

C 1989 по сегодняшний день О нас «Озеркылыч Макина санаи» с 1989 года осуществляет производство оборудования для деревообрабатывающих заводов. За прошедшее время компания, активно отслеживая передовые технологии, беспрерывно поддерживая связь с клиентами, заняла хорошее положение в данной области промышленности. Мы не останавливаемся на достигнутом, что отражают наши объёмы экспорта. Компания осуществляет экспорт продукции в следующие страны: Россия, Румыния, Болгария, Югославия, Македония, Украина, Грузия, Азербайджан, Африка и Албания. «Озеркылыч Макина» не ограничивается только производством станков, на заказ компания, разрабатывая соответствующие чертежи, предлагает решения по устранению проблем с размещением станков. В последние годы производя станки оснащенные электронными устройствами, мы предлагаем клиенту возможность более быстрой и точной работы.